Privacy beleid

Bij Dentura Dental Products bvba hechten we veel belang aan de bescherming van uw privacy gegevens. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Dentura Dental Products bvba. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Dentura Dental Products bvba respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en behandelt, beveiligt en beschermt uw verzamelde gegevens tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.

Dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België en Europa.

In dit privacy beleid leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we uw gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, hoe we ze beschermen, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kan uitoefenen.

a. Wie zijn we

Als tandheelkundig bedrijf leveren wij ruim 25 jaar tandheelkundige apparaten, klein materiaal en tandheelkundige producten aan tandartsen.
Dentura Dental Products bvba wordt gesteund door de leveranciers van deze producten, die ons op de hoogte houden van laatste technieken en de modernste producten op de markt.

Het internetportaal www.dentura.be evenals de daarin geïntegreerde onlineshop (hierna gezamenlijk 'website'genoemd) wordt uitgebaat door Dentura Dental Products bvba, Winterslagstraat 163, 3600 Genk.


b. Wanneer en waarom hebben we uw gegevens nodig

Wij houden uw gegevens bij voor het correct verwerken van uw orders en marketingdoeleinden.


d. Welke gegevens verzamelen we

Van klanten: Naam, voornaam, bedrijfsnaam indien van toepassing, telefoonnummer, mailadres, adres, rizivnummer en openingsuren indien van toepassing.

Van leveranciers: Naam, voornaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, mailadres, adres, bankgegevens.


e. Op welke manier en voor hoelang verwerken we deze gegevens

De door u ingevoerde gegevens en de verzamelde gegevens door middel van persoonlijk contact in het kader van een gesloten overeenkomst worden net zolang bijgehouden als nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of worden niet langer dan wettelijk bepaald bewaard.


f. Aan wie geven we deze gegevens door

De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.


g. Hoe beschermen wij verzamelde gegevens
 
Het spreekt voor zich dat Dentura Dental Products bvba haar uiterste best doet om de confidentialiteit en de beveiliging van al uw gegevens zo goed mogelijk te waarborgen. Helaas moet u zich ervan bewust zijn dat elke vorm van dataoverdracht over het internet nooit 100% veilig kan zijn.

Dentura Dental Products bvba maakt gebruik van een eigen account specifieke databank.


h. Wat zijn uw rechten

U heeft volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

- recht op informatie
- recht op correctie of verwijdering
- recht op beperking van de verwerking
- recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien u meent dat uw persoonsgegevens foutief worden verwerkt is er een mogelijkheid om een melding te maken bij de Privacy Commissie.